Wednesday January 16th 2019

Kiedy pojawia się opłata planistyczna?

W momencie sprzedaży nieruchomości może się pojawić konieczność uiszczenia opłaty planistycznej przez właściciela. Dzieje się to wtedy, kiedy na skutek wprowadzenia zmian w planie miejscowym, wzrasta wartość nieruchomości.

Warunkiem koniecznym, aby opłata planistyczna byłą pobrana jest określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości, co stanowi podstawę naliczania wysokości opłat. Jest ona także pobierana, kiedy właściciel zbył nieruchomość po zmianie planu, ale przed upływem pięciu lat.

Wzrost lub spadek wartości nieruchomości jest potwierdzony jedynie na podstawie opinii wystawionej przez rzeczoznawcę. Istotne jest to, że wobec zleceniodawcy rzeczoznawcza jest niezależny i nie ma obowiązku stosowania się do jego zaleceń dotyczących metody wyliczania wartości. Zleceniodawcą wyceny może być zarówno gmina jak i właściciel danej nieruchomości.

Opinia rzeczoznawcy musi mieć charakter obiektywny i bezstronny. Jest ona wykonywana zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o gospodarcze nieruchomościami i z rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z wyceną nieruchomości oraz sporządzaniem operatu szacunkowego. Rzeczoznawca wybiera metodę szacowania nieruchomości, z uwzględnieniem jej rodzaju i położenia, a także celu wyceny.

W planie miejscowym jest ustalona przez gminę stawka procentowa opłaty planistycznej. Jednak nie może ona być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość stawki może być różna w zależności od typu nieruchomości. Natomiast nie może być ona ustalona indywidualnie dla pojedynczych podmiotów.  Ponadto stawki opłaty planistycznej nie można wyznaczać w oderwaniu od chwały planu miejscowego.

Previous Topic:

More from category

A może zostać rzeczoznawcą?
A może zostać rzeczoznawcą?

A może i Ty powinieneś zostać rzeczoznawcą majątkowym bądź też samochodowym? Każdy z nas wybierając swój [Read More]

Inspekcje bankowe
Inspekcje bankowe

Jeśli i Ty należysz do grona tych szczęśliwców, którzy budowę swojego domu kredytują ogromnym zadłużeniem w [Read More]

Co wpływa na cenę nieruchomości         

Kryzys gospodarczy, z którego nasz kraj bardzo powoli wychodzi, bez wątpienia odcisnął spore piętno na cenach [Read More]

Inspekcja zadaszenia

Podczas weryfikacji stanu technicznego i bezpieczeństwa domu, inspektor przygląda się wielu jego elementom bardzo [Read More]

Interesting Sites

    Archives